Kontakt


Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza
90-301 Łódź, ul Wigury 12 a
tel.: (42)636-15-09; (42) 636-87-64;
e-mail: pttk.lodz@wp.pl, www.lodz.pttk.pl
NIP: 725-10-56-295; REGON: 470522697

https://www.facebook.com/lodz.pttk


NIP: 725-10-56-295; REGON: 470522697
Numer w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych: 1032

Konto Bankowe: 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001
(w siedzibie biura istnieje możliwość płatności kartą)

Biuro Oddziału zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00