Łódzki Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy

W dniu 14 września 2019 roku Oddział Łódzki PTTK im. Jana Czeraszkiewicza wraz z Oddziałem Zgierskim PTTK organizują Łódzki Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy. Wydarzenie odbędzie się w Nowej Auli Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Nauk Geograficznych.

Sejmik Przedkongresowy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Województwa Łódzkiego.

Więcej informacji oraz sprawozdanie z przebiegu Sejmiku przedkongresowego „Łódzkie – tożsamość, wspólnota, region” znajduje się na http://www.sejmiklodzki.pttk.pl/