Władze


9 grudnia 2017 roku odbył się XXXVII Zjazd Oddziału Łódzkiego PTTK im. Jana Czeraszkiewicza. Podczas Zjazdu wybrano nowe władze Oddziału,które w rozpoczynającej się kadencji będą wyglądały następująco:

Władze Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddziału Łódzkiego
im. Jana Czeraszkiewicza kadencji 2017-2021

Prezes Zarządu Oddziału – Ryszard Mamenas
V-ce prezesi Zarządu Oddziału – Elżbieta Pędziwiatr, Stefan Piekarski, Adam Arndt
Skarbnik Oddziału Bożydar Piotrowski
Członkowie Zarządu Oddziału Elżbieta Korczak, Agnieszka Królikowska, Bartosz Leoniak, Michał Sztańc, Edmund Witkowski, Bolesław Wojciechowski

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący Janusz Ugarenko
Członkowie Halina Jastrzębska, Agnieszka Łeń, Anna Załęczna-Zduniak, Adam Nolbert

Oddziałowy Sąd Koleżeński
Prezes Zenon Hofman
Wice-prezes Wojciech Detyniecki
Członkowie Sylweriusz Kawczyński, Marcin Reczycki, Antoni Żychliński